verstekvonnis & verzetdagvaarding

Bij verstek tot betaling veroordeeld - verstekvonnis & verzetdagvaarding

Indien u door de rechter tot betaling bent veroordeeld, omdat u niet ter zitting bent verschenen, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk in verzet komt tegen het jegens u uitgesproken verstekvonnis. U kunt dit doen door middel van een verzetdagvaarding. Door het uitbrengen van een verzetdagvaarding dagvaart u de wederpartij om in dezelfde zaak opnieuw voor de Rechtbank of voor de Kantonrechter te verschijnen. De rechter kan het geschil dan alsnog inhoudelijk beoordelen aan de hand van uw verweer. De rechter heeft bij het wijzen van het verstekvonnis geen rekening gehouden met uw 'redenen om niet te betalen'.

Wat kunnen wij voor u doen ?

1. Wij maken de verzetdagvaarding voor u, zodat deze formeel aan alle wettelijke vereisten voldoet.

2. Wij zorgen dat de verzetdagvaarding tijdig door de deurwaarder aan de tegenpartij wordt betekend.

3. Wij voeren desgewenst in de verzetprocedure inhoudelijk (schriftelijk en mondeling) verweer voor u, zodat u grote kans heeft om de verzetprocedure te winnen. 

4. Indien de rechter u in de verzetprocedure in het gelijk stelt, dan verhalen wij de toegewezen proceskosten op de tegenpartij. 

 

   e-mail: info@verstekvonnis.eu - telefoon: 070-56.90.510 - telefax: 070-56.90.511

 

www.verstekvonnis.eu
info@verstekvonnis.eu