verstekvonnis & verzetdagvaarding

Bij verstek tot betaling veroordeeld - verstekvonnis & verzetdagvaarding

 

Wat rekenen wij u voor onze werkzaamheden ? 

In het algemeen hanteren wij een uurtarief van € 100,00 per uur, exclusief b.t.w. en verschotten.

Feitelijk betekent dit voor u, dat wij een verzetdagvaarding voor u opstellen én deze dagvaarding door de deurwaarder laten betekenen voor een bedrag variërend tussen de € 225,00 en € 300,00, exclusief omzetbelasting.

U dient daarbij te bedenken, dat indien u in de verzetprocedure in het gelijk wordt gesteld en de rechter vernietigt het tegen u gewezen verstekvonnis, de tegenpartij tot betaling van de door u in de verzetprocedure gemaakte proceskosten wordt veroordeeld.

Indien u op grond van uw inkomen voor 'gefinancierde rechtsbijstand' in aanmerking komt, dan kunnen wij desgewenst een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.  

  

e-mail: info@verstekvonnis.eu - telefoon: 070-56.90.510 - telefax: 070-56.90.511 

www.verstekvonnis.eu
info@verstekvonnis.eu